Amalia Restrepo 儿童插画欣赏

哥伦比亚插画家Amalia Restrepo 目前在萨凡纳,Amalia 展示了一组神奇的风景,一组充满着爱情和异想天开的白日梦。Amalia 创造尽可能多的艺术品,喜欢图案,色彩,自然和花朵,并将其转化为民俗风格的俏皮插图。

Amalia Restrepo 儿童插画欣赏

Amalia Restrepo 儿童插画欣赏

Amalia Restrepo 儿童插画欣赏

Amalia Restrepo 儿童插画欣赏

Amalia Restrepo 儿童插画欣赏

3
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材