Ankit Kumar 青春人像摄影欣赏

来自印度德里的一位天才的自学摄影师、修图师Ankit Kumar 带来的一组精彩的女性肖像摄影。Ankit专注于肖像画,生活方式和街头摄影。

Ankit Kumar 青春人像摄影欣赏

Ankit Kumar 青春人像摄影欣赏

Ankit Kumar 青春人像摄影欣赏

Ankit Kumar 青春人像摄影欣赏

Ankit Kumar 青春人像摄影欣赏

Ankit Kumar 青春人像摄影欣赏

Ankit Kumar 青春人像摄影欣赏

Ankit Kumar 青春人像摄影欣赏

Ankit Kumar 青春人像摄影欣赏

Ankit Kumar 青春人像摄影欣赏

2
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材