Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

夫妻档Daniel Rueda 和Anna Devis 的带来的一组有趣幽默的摄影作品 , 他们在世界各地拍摄的建筑照片中都有乐趣。从德国,意大利到西班牙,丹麦,这个二重奏摄影拍档以有趣和不寻常的方式与形状和颜色进行交互,重新审视经典建筑摄影。

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

Daniel Rueda 和 Anna Devis 青春视觉摄影欣赏

5
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材