Feridun Akgüngör 简约的城市建筑摄影欣赏

Feridun Akgüngör 是来自土耳其的伊斯坦布尔的艺术总监/数字艺术家。他创造了这个精彩的系列被称为“最小的纯”,标题已经说明了一切。爱拍摄角度的视角和生动的色彩选择,展示了不同的方法。一探究竟!

Feridun Akgüngör 简约的城市建筑摄影欣赏

Feridun Akgüngör 简约的城市建筑摄影欣赏

Feridun Akgüngör 简约的城市建筑摄影欣赏

Feridun Akgüngör 简约的城市建筑摄影欣赏

Feridun Akgüngör 简约的城市建筑摄影欣赏

0
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 点赞最多的文章

  • NGX潮牌双肩背包

    NGX潮牌双肩背包
  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材