Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

来自匈牙利的自由摄影师Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏。

旅行是我生命中的一个重要组成部分。我一直在寻找新的视觉冒险。我想和大家分享我的一些照片。对我来说,城市,街道,人民是主体。我看到的照片和小故事无处不在。

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

Gábor Erdélyi 黑白摄影欣赏 静默的街道

0
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材