Graham Gercken 油画作品欣赏

 • 澳大利亚风景绘画艺术家Graham Gercken 是屡获殊荣的一名画家,1960年出生,是一名自学的艺术家,喜欢用油漆涂漆。他的作品受到印象派风格的影响,为参观澳大利亚的游客绘画和卖艺术。 Graham 的艺术生活是非常有趣的。 他希望探索这个地方的自然之美,并在回声点上画了约十年。他来到中国,从伟大的中国艺术家那里学习墨水画法。Graham 的绘画的特色是炫耀悉尼自然之美的色彩。 他的大部分作品都以美丽和宁静的天然精华闻名。

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  Graham Gercken 油画作品欣赏

  10
  非特殊说明,本文版权归原作者所有,转载请注明出处
  本文链接:http://sudasuta.com/graham-gercken.html
  订阅本站:http://sudasuta.com/rss
  转载请注明来源:苏打苏塔设计量贩铺《Graham Gercken 油画作品欣赏》

  • 包图网
  • 特创易
  • 稿定设计-在线抠图软件工具
  • 独立设计师品牌
  • wordpress商业主题设计制作


 • 独立设计品牌推荐
 • 点赞最多的文章

 • 标签