Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 是来自洛杉矶的艺术家,通过纸张的变化切割创作出这些美丽的,多层次的纸质拼贴画。 通过对彩色纸张进行分层并创建几何切割,他可以玩字面和感知深度。 更多纸张艺术,可以参阅《Cool Wool 纸质包装设计欣赏》《Meloney Celliers 纸张与花朵 手工》《Malena Valcárcel 手工剪纸 关于》《Raya Sader Bujana 迷你植物园》《Eugenia Zoloto 细腻唯美的剪纸》。

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

Huntz Liu 纸张的艺术 视觉艺术欣赏

0
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材