Katrina Taule 不可思议的神话个性插画

Katrina Taule (又名artbytau)是一位来自菲律宾奎松市的插画家,擅长描绘深化主题和仪式行为,主题以女性和自然为中心。 Taule结合传统的案例方法和数字媒介,运用她的诀窍来形成鲜明的色彩对比和富有表现力的流畅线条,为同时呈现现代和永恒的热情原型提供生命。

Katrina Taule 不可思议的神话个性插画

Katrina Taule 不可思议的神话个性插画

Katrina Taule 不可思议的神话个性插画

Katrina Taule 不可思议的神话个性插画

Katrina Taule 不可思议的神话个性插画

Katrina Taule 不可思议的神话个性插画

Katrina Taule 不可思议的神话个性插画

3
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 点赞最多的文章

  • NGX潮牌双肩背包

    NGX潮牌双肩背包
  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材