Kim Han seul 概念插画欣赏

韩国概念艺术家/插画师 Kim Han seul (又被称作 Haren) 带来的一组概念插画作品,包括游戏卡牌设计,游戏人物造型设计,幻想插画等等。

캐릭터 원화, 일러스트, 아트디렉팅,로열블러드 캐릭터 컨셉아티스트 로스트 킹덤 캐릭터 컨셉아티스트,크루세이더 퀘스트 메인아티스트,기획자

Kim Han seul 概念插画欣赏

Kim Han seul 概念插画欣赏

Kim Han seul 概念插画欣赏

Kim Han seul 概念插画欣赏

Kim Han seul 概念插画欣赏

Kim Han seul 概念插画欣赏

Kim Han seul 概念插画欣赏

Kim Han seul 概念插画欣赏

Kim Han seul 概念插画欣赏

Kim Han seul 概念插画欣赏

4
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 点赞最多的文章

  • NGX潮牌双肩背包

    NGX潮牌双肩背包
  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材