Letter Socks 包装设计欣赏

“Letter Socks” 是一个充满着人情味的设计,你可以在袜子包裹的背面写一封短信给家人或是朋友!包装上有几个诙谐的短语,给你一个小小而愉快的印象。一双温暖柔软的袜子用纸板上的橡皮筋绑着,每一个元素都被认为是给消费者提供了合理的价格。

Letter Socks 包装设计欣赏

Letter Socks 包装设计欣赏

Letter Socks 包装设计欣赏

Letter Socks 包装设计欣赏

Letter Socks 包装设计欣赏

Letter Socks 包装设计欣赏

Letter Socks 包装设计欣赏

Letter Socks 包装设计欣赏

1
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材