Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

自由插画家Nidhi Chanani 描绘了一组爱的瞬间。

每一天都充满着爱的时刻。一天一天的量的变化,有时它的一只小猫咪亲吻或查看艳丽的落日。其他日子的共享冰淇淋与我的丈夫或中六小时的聊天和我最好的朋友。我们被分心所包围。它很容易忘记爱情。爱行进远道而来与爱情,有一个家里面我们。我看到它在我朋友的面,我们身边的动物,我的丈夫和女儿的微笑温暖的怀抱。

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

Nidhi Chanani 爱就是细小的瞬间

0
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论