Shamekh Bluwi 创意时尚插画欣赏

Shamekh Bluwi,来自约旦首都安曼,建筑师和时尚插画,创建了一系列漂亮时尚插画,一组结合了镂空纸张创意设计。更多纸张艺术,可以参阅《Calvin Nicholls 纸张的艺术 》《Bianca Chang 纸张的艺术》《绿色理念的diy纸灯设计欣赏》《150+ 免费的纸张纹理下载 》《旧纸张上面的水彩画》《Maude White 雕刻艺术 创意纸张雕刻欣赏》。

Shamekh Bluwi 创意时尚插画欣赏

Shamekh Bluwi 创意时尚插画欣赏

Shamekh Bluwi 创意时尚插画欣赏

Shamekh Bluwi 创意时尚插画欣赏

Shamekh Bluwi 创意时尚插画欣赏

Shamekh Bluwi 创意时尚插画欣赏

Shamekh Bluwi 创意时尚插画欣赏

7
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 点赞最多的文章

  • NGX潮牌双肩背包

    NGX潮牌双肩背包
  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材