Takeuma 绘图本子

这是来自日本插画家Takeuma 的绘图本子,一组有趣的日记草图,一组充满着生活记忆的随记,一同分享给大家!更多草图本子,可以参阅《James Jean 手绘草图本子》《时尚插画铅笔草图》《来自Tom Gauld的充满想象力的草》《可爱的手绘草图本子》《君喵nightink 疯狂的涂鸦本子》《~elbooga 儿童插画欣赏》。

Takeuma (1)

Takeuma (2)

Takeuma (3)

Takeuma (4)

Takeuma (5)

Takeuma (6)

Takeuma (7)

Takeuma (8)

Takeuma (9)

Takeuma (10)

Takeuma (11)

Takeuma (12)

Takeuma (13)

0
头像

橘子酱
编辑大人

编辑大人,宝娘。提供wordpress主题设计修改。

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材