TeamLab 迷之空间

日本创意工作室TeamLab 最近完成了在他们最大的数字艺术展出,在东京。直到八月底,你都可以参观这个3000平面的虚拟体验馆,一个迷之样的结构,宛如宇宙的星空。利用反射和对称,让你产生炫目的视觉感受。

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

TeamLab 迷之空间

0
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材