Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

匈牙利艺术家Agnes Herczeg 把蕾丝艺术与棘手的木制木片融合在了一起,创造出了令人难以置信的错综复杂的混合艺术。Herczeg在匈牙利美术大学学习纺织品保育,并完善了几种刺绣和蕾丝制作方法,使她能够在每一件作品中推动这些手工艺品的界限。

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

Agnes Herczeg 蕾丝与木头 混合艺术欣赏

5
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材