Alejandra Atares 背影

巴塞罗那的艺术家Alejandra Atares 带来的一组系列插画,Alejandra 把描绘的焦点放在了人物的背影上,头发,衣服,以及所处的环境,来描绘和烘托人物本身。

Alejandra Atares 背影

Alejandra Atares 背影

Alejandra Atares 背影

Alejandra Atares 背影

Alejandra Atares 背影

Alejandra Atares 背影

Alejandra Atares 背影

Alejandra Atares 背影

Alejandra Atares 背影

Alejandra Atares 背影

Alejandra Atares 背影

3
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材