Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 是来自俄罗斯的天才珠艺术家。她做漂亮的胸针和可爱的小龙。他们真的是独一无二的,每条龙都有自己的脸和性格。更多的设计,可以参阅《西班牙全职音乐人 Gonzalo Calvo 》《EllenRococo 魔法的首饰设计》《Lindy 的龙玩具》《Manon Richard 魔法般的首饰设计欣》《Aelia Petro 龙的首饰设计》。

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

Alena Litvin 珠宝与龙 创意珠宝设计欣赏

5
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材