Chester Lee 纹身设计欣赏

印刻在身上的纹身是很难被去掉的,事实上,尽管如此,也有有多人有如此的需求,想要摆脱之前的纹身。新加坡甲骨文纹身店的Chester Lee 满足了这个需求,他提出了一组独特而巧妙的方法来代替激光去除术,用更多的油墨覆盖不受欢迎的纹身,然后使用白色墨水完成一组全新的设计。很有趣,不是么?

Chester Lee 纹身设计欣赏

Chester Lee 纹身设计欣赏

Chester Lee 纹身设计欣赏

Chester Lee 纹身设计欣赏

Chester Lee 纹身设计欣赏

Chester Lee 纹身设计欣赏

Chester Lee 纹身设计欣赏

Chester Lee 纹身设计欣赏

Chester Lee 纹身设计欣赏

2
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
1个评论

  1. 头像 1073说道:

    这能洗掉吧

  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材