Dasha Pliska 超现实主义绘画艺术欣赏

Dasha Pliska 是一位来自乌克兰敖德萨的插画师,一组超现实主义的黑白铅笔画作品欣赏。更多抽象艺术,可以参阅《Clara Lieu 抽象艺术欣赏》《Giga Kobidze 抽象艺术欣赏《Anonymous》》《Fabio Deronzier 抽象艺术欣赏》《Seth Benzel 抽象艺术绘画欣赏》。

Dasha Pliska 超现实主义绘画艺术欣赏

Dasha Pliska 超现实主义绘画艺术欣赏

Dasha Pliska 超现实主义绘画艺术欣赏

Dasha Pliska 超现实主义绘画艺术欣赏

Dasha Pliska 超现实主义绘画艺术欣赏

Dasha Pliska 超现实主义绘画艺术欣赏

Dasha Pliska 超现实主义绘画艺术欣赏

Dasha Pliska 超现实主义绘画艺术欣赏

1
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材