Emil Dervish 引导设计欣赏

建筑师Emil Dervish ,为坐落在乌克兰首都基辅的Underhub语言学校设计了充满着色彩的引导设计。在设计空间中,受到伦敦地铁的启发,大胆的使用多彩线条,把枯燥严肃的空间渲染成活泼轻松的氛围。

Emil Dervish 引导设计欣赏

Emil Dervish 引导设计欣赏

Emil Dervish 引导设计欣赏

Emil Dervish 引导设计欣赏

Emil Dervish 引导设计欣赏

Emil Dervish 引导设计欣赏

Emil Dervish 引导设计欣赏

Emil Dervish 引导设计欣赏

Emil Dervish 引导设计欣赏

Emil Dervish 引导设计欣赏

Emil Dervish 引导设计欣赏

Emil Dervish 引导设计欣赏

Emil Dervish 引导设计欣赏

0
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材