jung shan 水墨写意漫画

台湾插画师jung shan (Rola Chang)带来的一组水墨风的插画作品。

I love to combine the Asian art style with Western technique drawing. Wish you like it.

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

5
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材