Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

世界上最恐怖的职业大约就是做妈妈了,如果你看到Nathalie Jomard 的漫画,并且深以为然,那么你一定也经历着,或者说经历过这样子的生活-没有什么比抚养孩子更难的了!Nathalie 用俏皮和诚实的插图记录了她的地狱般的带娃生活!让我们一同痛并快乐着吧!愿世界善待每一个妈妈!

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

Nathalie Jomard 带娃恐怖日记

18
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材