Studio Grand-Père 色彩的疯 商业插画欣赏

Studio Grand-Père 由设计师Rafaela Mascaro于2015年创立,旨在通过插图来激发创造力并鼓励世界各地的多样性。一组充满着纯净热烈色彩的商业作品,一同分享给大家!

Studio Grand-Père 色彩的疯 商业插画欣赏

Studio Grand-Père 色彩的疯 商业插画欣赏

Studio Grand-Père 色彩的疯 商业插画欣赏

Studio Grand-Père 色彩的疯 商业插画欣赏

Studio Grand-Père 色彩的疯 商业插画欣赏

Studio Grand-Père 色彩的疯 商业插画欣赏

Studio Grand-Père 色彩的疯 商业插画欣赏

Studio Grand-Père 色彩的疯 商业插画欣赏

2
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材