Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

 • 现代艺术Tigran Tsitoghdzyan 在五岁和十岁的时候就开始画画,他的作品出现在西班牙,俄罗斯,美国和日本的国际展览上。开始他耸人听闻的职业生涯在艺术世界一个神童,他已经形成了自己配音的“超写实”了自己的个人风格。他完成学位美术在ECAV在瑞士,目前居住在纽约市。看看通过这个惊人的艺术家在上升的艺术目光展示世界名画这个名单!

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏

  0
  非特殊说明,本文版权归原作者所有,转载请注明出处
  本文链接:http://sudasuta.com/tigran-tsitoghdzyan-2.html
  订阅本站:http://sudasuta.com/rss
  转载请注明来源:苏打苏塔设计量贩铺《Tigran Tsitoghdzyan 超现实主义巨幅手绘人像插画欣赏》

  • 包图网
  • 特创易
  • 稿定设计-在线抠图软件工具
  • 独立设计师品牌
  • wordpress商业主题设计制作


 • 独立设计品牌推荐
 • 点赞最多的文章

 • 标签