Bhumika Bhatia 摄影作品欣赏

来自年轻的Bhumika Bhatia的一组摄影作品。

大家好,我是Bhumika Bhatia,来自印度的21岁的肖像摄影/时尚摄影师。这里是我挑选的一些个人作品,希望大家喜欢。你可以在下面的地址中查看到我的更多作品。 FLICKR; carbonmade; blogsport或者是deviantart

Bhumika Bhatia 摄影作品欣赏

Bhumika Bhatia 摄影作品欣赏
Bhumika Bhatia 摄影作品欣赏
Bhumika Bhatia 摄影作品欣赏
Bhumika Bhatia 摄影作品欣赏
Bhumika Bhatia 摄影作品欣赏
Bhumika Bhatia 摄影作品欣赏

1
头像

橘子酱
编辑大人

编辑大人,宝娘。提供wordpress主题设计修改。

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材