Ale Rambar 纸张的艺术

来自哥斯达黎加Ale Rambar 以性别,宽容,尊重我们和尊重地球为主题,基于用纸层制成的三维组合物,每个部件分开切割,逐层切割,然后手工组装。完成了一系列令人静态的纸张设计!

Ale Rambar 纸张的艺术

Ale Rambar 纸张的艺术

Ale Rambar 纸张的艺术

Ale Rambar 纸张的艺术

Ale Rambar 纸张的艺术

Ale Rambar 纸张的艺术

Ale Rambar 纸张的艺术

Ale Rambar 纸张的艺术

Ale Rambar 纸张的艺术

Ale Rambar 纸张的艺术

3
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
1个评论

  1. 匿名说道:

  • 点赞最多的文章

  • NGX潮牌双肩背包

    NGX潮牌双肩背包
  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材