Fruit Nature 干果包装设计欣赏

来自Fruit Nature,想要呈现干果的原始水果,在考虑了市场差异和手绘插图的挑战之后,设计师Nio Ni 决定用鲜艳的颜色描绘看到的浅色水果。侧面滚动的滚动类型象征着干果水的飘动,这也使消费者能够迅速吸引注意力。在触摸包装后,可以发现纸张具有不同的触感。它在印刷时使用230P高色涂料纸和四色印刷。特色银色,水光,烫印,背景的银色特征突出了插图的细致。

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

Fruit Nature 干果包装设计欣赏

1
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 点赞最多的文章

  • NGX潮牌双肩背包

    NGX潮牌双肩背包
  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材