Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 擅长做首饰和自我反省,在13年前九开始制作珠宝,作品曾出现在ELLE的社论,时尚杂志,电视节目、展览、画廊、时装表演、拍照等。每件作品都是深思熟虑的结果。更多珠宝设计,可以参阅《珠宝设计师Ann手工首饰设计欣赏》《一木一生 独立首饰设计师工作室》《LINXUS独立首饰设计 纯银生活 》《慢生活M-life 原创首饰设计欣赏》。

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

 

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

Ivona Posavi Pšak 首饰设计欣赏

0
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材