Kavan & Co 插画作品欣赏

来自英国诺丁汉的艺术家Kavan & Co 的一组混合平面设计。结合了复古元素,文字排版,印刷效果,手绘元素等等的一些非常迷人的设计,一同分享给大家。更多印刷品设计,可以参阅以下文章《灵感分享:印刷品设计分享》《印刷品设计 灵感收集》。

Kavan & Co 插画作品欣赏

Kavan & Co 插画作品欣赏

Kavan & Co 插画作品欣赏

Kavan & Co 插画作品欣赏

Kavan & Co 插画作品欣赏

Kavan & Co 插画作品欣赏

Kavan & Co 插画作品欣赏

0

橘子酱
编辑大人

编辑大人,宝娘。提供wordpress主题设计修改。

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材