Marat Safin 超现实主义人像摄影欣赏

Marat Safin 是来自俄罗斯莫斯科的人像摄影是,Marat的作品描绘了一组组赋予禅意的画面,在空旷唯美的自然中,孤独而又迷茫的人像定格。

Marat Safin 超现实主义人像摄影欣赏

Marat Safin 超现实主义人像摄影欣赏

Marat Safin 超现实主义人像摄影欣赏

Marat Safin 超现实主义人像摄影欣赏

Marat Safin 超现实主义人像摄影欣赏

Marat Safin 超现实主义人像摄影欣赏

Marat Safin 超现实主义人像摄影欣赏

Marat Safin 超现实主义人像摄影欣赏

Marat Safin 超现实主义人像摄影欣赏

0
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 标签