Matthieu Venot 建筑摄影欣赏

Matthieu Venot是一位自学成才的法国摄影师,他的照片捕捉到城市环境中最图形和变革的角度。着眼于一部分,而不是全部,他的照片抽象了建筑之外的环境,把繁复杂乱的细节抽象为简单的色彩。

Matthieu Venot 建筑摄影欣赏

Matthieu Venot 建筑摄影欣赏

Matthieu Venot 建筑摄影欣赏

Matthieu Venot 建筑摄影欣赏

Matthieu Venot 建筑摄影欣赏

Matthieu Venot 建筑摄影欣赏

Matthieu Venot 建筑摄影欣赏

Matthieu Venot 建筑摄影欣赏

Matthieu Venot 建筑摄影欣赏

Matthieu Venot 建筑摄影欣赏

14
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材