Wesley Burt 概念插画欣赏

洛杉矶数字艺术家Wesley Burt 带来的一组概念插画作品,主要是一些人物的造型设计,电影游戏中的骑士,魔法师等等。

Concept Artist for Film, TV, & Games. Currently- Marvel Cinematic Universe

Wesley Burt 概念插画欣赏

Wesley Burt 概念插画欣赏

Wesley Burt 概念插画欣赏

Wesley Burt 概念插画欣赏

Wesley Burt 概念插画欣赏

Wesley Burt 概念插画欣赏

Wesley Burt 概念插画欣赏

Wesley Burt 概念插画欣赏

Wesley Burt 概念插画欣赏

Wesley Burt 概念插画欣赏

Wesley Burt 概念插画欣赏

2
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材