Elizabeth Sagan 书的幻想

有些人喜欢阅读艺术书籍,有些人则喜欢用书籍来制作艺术品。 “Bookstagrammer”是Elizabeth Sagan 是个人项目,与她的粉丝分享关于书籍的热爱。Elizabeth 的创作场景令人惊叹不已。这一切都始于分享她最喜欢的阅读,然后与书柜交互拍摄。随着她越来越多地参与这个想法,照片变得越来越复杂和富有创意。今天,她从她的大量书籍中创作出复杂而富有启发性的艺术作品。

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

Elizabeth Sagan 书的幻想

1
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材